Doktar Doktar Beyaz Logo
İletişim
Menü
Doktar Destek
Çiftlik Yönetim Sistemi
Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi nedir?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi tarımsal operasyonları kayıt altına alıp rakamlarla yönetebilmeyi sağlayan, tarımsal teknolojilerden elde edilen verileri takip etmeyi, yorumlamayı ve aksiyon almayı kolaylaştıran yazılımdır. 

Neden Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi kullanılmalı?

Çiftliğini bir işletme gibi yöneten, geleceğe yatırım yapan işletmeler; toprak işleme sürecinden hasata kadar tüm operasyonlarını ve bu operasyonların maliyet, zaman ve iş yükü verilerini kayıt altına alır. Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi; bu verileri kayıt altına almayı ve bu verilere dayalı analizler ile gelecek sezonların tüm operasyonlarını önceden planlamayı, işletmenin en düşük girdi maliyetleri ile en yüksek kazancını hedefler.

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi'nin içeriği nedir?

Tarım Karargahı, Çiftliğim, Envanter ve Piyasa Bilgileri olmak üzere 4 bölümden oluşan sistem; işletme ve işletmedeki ürünlere ait operasyonel işleri, varlıkları (iş gücü, makina, ekipman, gübre, tohum vb. ), maliyetleri, tarımsal ürün ve girdi piyasa fiyatlarını, envanter stok durumunu, kullanılan tarımsal teknolojilerden alınan verileri ve bu verilere bağlı kararları içerir.  

Tarım Karargahı: İşletmeye bağlı tarlalar ve bu tarlalarda kullanılan tarımsal teknolojilerin harita konumları, tarla özelinde operasyon planı (ilaçlama zamanı, ilaçlamayı yapacak çalışan ataması gibi), operasyon uyarıları (zamanı gelen aktiviteler için hatırlatıcı uyarılar), aktivite notları, işletme varlık dağılımı (iş gücü, makina, ekipman, gübre, tohum vb.), işletmede çalışan kişi bilgileri, tarlaya özel tarım takvimini içerir. 

Çiftliğim: İşletmeye bağlı tarlalar özelinde bilgilerin yer aldığı bölümdür. Tarlada ekili ürün, ekim ve hasat tarihleri, ısı birikimi (gün-derece), tarlaya özel saatlik hava durumu, tarım takvimi, toprak analiz sonucu, tarla fotoğraflarının yanı sıra tarlada kullanılan tarımsal sensör istasyonu, uydu teknolojisi gibi tarımsal teknolojilerden gelen veriler takip edilir.  


Envanter: Ekipmanlar , Personel ve Girdiler olmak üzere 3 bölümden oluşur. Ekipmanlar bölümünde işletmeye ait ekipman listesi (pulluk, traktör, vb.) ile bu ekipmanların maliyetlerinden kullanım durumuna tüm detaylar yer alır. Personel bölümünde işletme çalışanlarının sorumlulukları ve maliyetleri kayıt altına alınır. Girdiler bölümünde ilaç, gübre, tohum gibi girdilerin maliyet, miktar, alım tarihi ve kullanım durumuna ait bilgiler kayıt altına alınır. 


Piyasa Bilgileri: Girdi alımı ve ürün satışında en doğru karar vermek için piyasayı yakından incelemeye olanak tanır. Ürün özelinde yerel hal ve borsa fiyatları, gübre ve mazot gibi girdi fiyatlarının yanı sıra devletin tarlada yetiştirilen ürüne vereceği destek kalemleri ve destek miktarı takip edilir.

Kimler Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi kullanır?

Sözleşmeli tarım üretimini takip etmek isteyen firmalar, orta ve büyük ölçekli üreticiler, faaliyetlerini yatırımcılarına raporlamak isteyen tarımsal işletmeler kullanır.

Mobil uygulaması var mı?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi'ne her an mobil ya da web üzerinden ulaşılabilir. Birden fazla hesap giriş yaparak aktiviteleri izleyebilir. 

Hizmeti alabilecek minimum işletme büyüklüğü nedir?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi için önerilen minimum işletme büyüklüğü 100 dekardır. Sistem geniş ve parçalı araziler için kolaylık sağlar. 

Hangi ürünler için kullanılır?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi, Türkiye tarımında önem arz eden buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, domates, portakal ve limon gibi ihracat ürünlerinin de içinde bulunduğu Doktar veri tabanına kayıtlı 117 bitki için kullanılır. Kullanıcı ihtiyacına göre 117 ürünün haricinde yeni ürün kaydı yapılır. 

Hangi diller desteklenir?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 farklı dilde kullanılabileceği gibi müşteri ihtiyacına göre farklı dillere entegre edilebilir. 

Nasıl satın alınır?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi'ni satın almak için 0850 433 6477 numaralı telefondan veya info@doktar.com'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Deneme hesap mevcut mu?

Tarımsal İşletme Yönetim Sistemi'ni deneyimlemek için 0850 433 6477 numaralı telefondan veya info@doktar.com'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Doktar Tarım Teknolojileri ile ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Geri Bildirim Gönderin
Geri Bildirim Nedeni
Ad ve Soyad
E-posta
Telefon
Mesaj
 • Ticari Elektronik İleti Onay Metni

  Doktar Tarım ve Hayvancılık Bilgi Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Doktar”), müşterilerine sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetler kapsamında kampanya, tanıtım, bülten, reklam ve anket içerikli olanlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türde ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Bu kapsamda işbu Ticari Elektronik İleti Onay Metni ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onayınız talep edilmektedir. İşbu metin ile verdiğiniz onayınızı dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz gibi onayınızın kapsamını da değiştirebilirsiniz.  

  Ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında bazı kişisel verileriniz Doktar Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenebilecektir.

  Doktar Tarım ve Hayvancılık Bilgi Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Doktar”), Doktar ile herhangi bir şekilde paylaştığım tanımlayıcı bilgiler (telefon numarası, e-posta adresi, sosyal medya adresi vb.) üzerinden telefon ile arama, SMS (kısa mesaj), e-posta ve mobil uygulama kanalları aracılığıyla, tarafıma sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetler kapsamında kampanya, tanıtım, bülten, reklam ve anket içerikli olanlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türde ticari elektronik ileti göndermesine ve ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında kişisel verilerimin Doktar Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmesine onay veriyorum.

 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

  Doktar olarak sizlerin güvenliğini göz önünde bulunduruyor, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

  Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları ve hukuki nedenleri ile bu hususlardaki haklarınız konusunda sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

  Firmamıza iletmiş olduğunuz veya Firmamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli kişisel veriniz (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatındaki Firmamız Doktar A.Ş. tarafından; kanunda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz, Firma’nın çağrı merkezi ekibi, sahadaki ziraat mühendisleri, toprak analiz ekibi ve diğer tüm personeli ile Orbit Uygulaması tarafından, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda toplanabilmektedir.

  Firma’ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere, yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin münhasıran, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup; taleplerinizin yerine getirilmesinini teminen, Firmamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri Sorumlusu’na Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre, tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

  Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca, resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Doktar tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlar, Firma’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi değildir ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın, Firma’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkisi vardır.

  Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşlem Hakkında Muvafakatname

  Aşağıda yer alan metni onaylamama hakkınız vardır. Onaylamama durumunda Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme metninde yer alan esaslar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Veri İşleyicisi/Veri Sorumlusu olarak ihlal etmediği sürece, firmamızdan talep etmiş olduğunuz Ürün/Hizmetleri tarafınıza ancak sınırlı olarak sağlayabilecektir.

  Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini aşağıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

  Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden de başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  Paylaştığım Verilerimin, güvenlik amacıyla yahut tarafıma hizmetler ve fırsatlar geliştirilmesi amacıyla elde edilmesine ve işlenmesine muvafakat ediyorum.

  İşbu Muvafakatname’de ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar için 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

Doktar Beyaz Logo