CropMap Danelik, Silaj ve İkinci Mısırı Nasıl Tespit Ediyor?

Danelik mısır, genellikle insan tüketimi veya endüstriyel kullanım için yetiştirilen bir mısır türüyken silajlık mısır, genellikle hayvan yemi olarak kullanılan bir mısır çeşididir. CropMap, hasat takibi algoritmasına dayalı ve tarım alanlarında kullanılan bir tür veri analizi ve yönetimi uygulamasıdır. Kullanılan algoritma ile tarım ürünlerinin yetiştirilme, bakım ve hasat süreçlerini optimize etmek oldukça kolaylaştı. CropMap, tarım verilerini analiz ederek çiftçilere bilgi sağlamayı ve karar almalarına yardımcı olamayı hedeflemektedir.

18 Nisan 2024 Tarihinden Yayınlandı

Danelik Mısır Nedir? 

Danelik mısır, genellikle insan tüketimi veya endüstriyel kullanım için yetiştirilen bir mısır türüdür. Bu mısır türü, genellikle tane (darı) olarak adlandırılan, öğütülerek un veya nişasta üretimi için kullanılan bir tane içerir. Danelik mısır, genellikle insan beslenmesi, nişasta ve mısır şurubu üretimi gibi çeşitli endüstriyel amaçlar için kullanılır. 

Silajlık Mısır Nedir? 

Silajlık mısır, genellikle hayvan yemi olarak kullanılan bir mısır çeşididir. Bu mısır türü, bitki hala genç ve sulu olduğunda hasat edilir ve daha sonra fermante edilerek silaj haline getirilir. Fermantasyon süreci, mısırın besin değerini korur ve hayvanlar için daha sindirilebilir hale getirir. Silajlık mısır, özellikle sığır, koyun ve diğer büyükbaş hayvanların kış aylarında beslenmesinde yaygın olarak kullanılır.  

1. Ürün Mısır Nedir? 

1. ürün mısır, genellikle yılda bir kez ekilen ve hasat edilen mısır türüdür. Bu mısır tipi, genellikle ilkbahar veya erken yaz aylarında ekilir ve sonbaharda hasat edilir. 1. ürün mısır, genellikle danelik mısır veya diğer ticari amaçlarla yetiştirilen mısır türlerini içerir. 

2. Ürün Mısır Nedir? 

2. ürün mısır, bir yıl içindeki ikinci hasadı temsil eder. Bu genellikle yaz sonu veya sonbahar başlarında ekilen ve kış boyunca tarlada kalan mısırdır. Bu tür mısır, genellikle ikinci bir büyüme sezonundan faydalanarak ekimden önceki hasatın ardından ekim yapılmasını sağlar. 2. ürün mısır genellikle daha kısa bir büyüme dönemine sahiptir ve 1. ürün mısırından daha küçük bir hasat getirir. 

1. Ürün Mısır – 2. Ürün Mısır Tespiti 

CropMap uygulaması, optik ve radar zamansal uydu görüntüleri ile hedeflenen bölgeden gelen ortalama ekim-hasat tarihleri gibi saha verilerini kullanır. Bu veriler, makine öğrenmesinde kullanılan algoritmaların oluşturulmasında ve mısır çeşitlerinin tespit edilmesinde kilit bir rol oynar. Derin Öğrenme algoritmaları ile elde edilen tarla sınırları, tespit edilen mısır tarlaları ile birleştirilerek mısır ürünü etiketli tarla sınırları oluşturulur. Oluşturulan mısır tarla sınırlarının 1. Ürün ya da 2. Ürün mısır olduğunu tahmin edebilmek amacıyla sırasıyla izlenen adımlar şu şekildedir:  

  1. Sezon boyunca elde edilen bulutsuz görüntüler üzerinden, spektral indeks ortalamaları hesaplanır (NDVI, BSI).
  2. Spektral indeks ortalamaları üzerinden belirlenen eşik değerler ile bölgedeki tahmini mısır ekim tarihinden önce tarladaki aktivite takip edilir (Ürün ekilmiş-Ürün ekilmemiş).
  3. Tarladaki mısırın ekim tarihinden önceki tarih aralığında NDVI ve BSI değerlerine bakılarak, tarlada bir ürün ekildiği tespit edilirse, mısır 2. Ürün olarak işaretlenir. Tarlada herhangi bir aktivite yoksa, 1. Ürün mısır olarak işaretlenir. 

Danelik-Silajlık Mısır Tespiti 

1. Ürün ve 2. Ürün mısır olarak etiketlenmiş tarlaların danelik (grain) mi yoksa silajlık (silage) mı olduğunu belirlemek için bir algoritma kullanılmaktadır. Ürünleri grain veya silage olarak işaretlemek adına ilgili mısır ürününün tarlada kalma süresine, yeşillenme süresine, bırakılıp bırakılmamasına, ve mısırın hangi fenolojik evrede hasat edildiği gibi unsurlara bakılır.  Bu unsurların belirlenebilmesi için NDVI indeksi kullanılır ve tarladaki ürünün farklı fenolojik dönemlerdeki piksel değerleri modellenir. Eğer ürünün tarlada kalma süresi kısaysa, kuruma evresine geçmeden ve dane oluşumu tamamlandıktan hemen sonra hasat ediliyorsa silage olarak etiketlenir. Ürünün tarlada kalma süresi uzunsa, hasat için koçan kavuzlarının kuruyup sömeğin sertleştiği aralık beklendiyse danelik olarak etiketlenir. 

Bu etiketlenme 1. ve 2. ürün özelinde yapıldığı için mısır 1. ürün grain, 1. ürün silage, 2. ürün grain ve 2. ürün silage olarak toplamda 4 farklı sınıfa ayrılmış olur. 

Hasat Takibi Algoritması 

CropMap, hasat takibi algoritmasına dayalı ve tarım alanlarında kullanılan bir tür veri analizi ve yönetimi uygulamasıdır. Kullanılan algoritma, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı ve hasat edilmesi süreçlerini optimize etmek adına önemli bir rol oynamaktadır. Amaç, tarım verilerini analiz ederek çiftçilere bilgi sağlamak ve karar almalarına yardımcı olmaktır. Ekili-dikili ürüne göre değişen takip adımları, mısır etiketli tarlalar için şu şekildedir: 

  • Hedeflenen bölgeden geçmiş yıllarda toplanan mısır tarlası örneklerinin NDVI ve BSI değerleri tüm sezon için hesaplanır. Bu sayede o bölgedeki mısır tarlalarının yeşillenme, kuruma ve hasat dönemlerindeki spektral indeks değerleri eşleştirilir ve eşik değerler belirlenir. 
  • Hasat takibi yapılacak sezonda belirlenen eşik değerler kullanılarak ve ürünün hasat edildiği tarihteki NDVI ve BSI değişiminden yararlanılarak ürün hasat edildi olarak işaretlenir. 
  • Mısır bitkisi kuruma evresinde çok düşük NDVI değerlerine sahip olduğu için algoritma erken hasat tespiti yapabilir. Fakat bu tarz yanlış uyarıları önlemek amacıyla radar görüntülerinden faydalanılır. 
  • Tarla veya diğer alanlardaki yükseklik değişiklikleri, özellikle bitki örtüsü hasat edildiğinde ortaya çıkan düzleşme gibi, tespit edilebilir. 
  • Ürünün yeşillenme ve kuruma gibi fenolojik evrelerine ait eşik değerler de belirlendiği için ürün hasat edilmeden önce tahmini olarak ne zaman hasat edileceği bilgisi de öngörülmektedir. 
  • Spektral indeks değerlerinin hasat eşik değerinden farkına göre 1 haftalık ya da 2 haftalık hasat öngörüsü yapılabilmektedir. 
  • Spaktral indeks değeri hasat eşik değerine uzak olan tarlalar ise yakında hasat edilmeyecek olarak etiketlenir. 

Doktar olarak, kendimizi tarım teknolojisindeki gelişmelere öncülük etmeye ve ürünlerimizin yenilikçiliğin ön saflarında kalmasını sağlamaya adadık. Şirketimizin çabalarını ve başarılarını daha detaylı incelemek için Instagram ve LinkedIn üzerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz. Ürün ve servislerimizle ilgili bilgi edinmek ve işletmenize özel tasarlayabileceğimiz çözümleri konuşmak için lütfen iletişim formunu doldurun. Daha sürdürülebilir ve verimli bir tarımsal geleceğe yönelik bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. 

 

 

 

Blog'dan

En son haberler, röportajlar, teknolojiler ve kaynaklar.

Tat Dijital Dönüşüm Programı: Evren Albaş ile Soru-Cevap
Tat Dijital Dönüşüm Programı: Evren Albaş ile Soru-Cevap

Tarım sektöründe dijital dönüşümün önemi giderek artarken, Pazarlama Direktörümüz Selin Erkök’ün Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş ile yaptığı röportaj, sektördeki yenilikleri ve çiftçilerle olan ilişkilerindeki dönüşümü gözler önüne seriyor.

22 Şubat 2024
Pamuk Piyasasında CropMap Avantajı
Pamuk Piyasasında CropMap Avantajı

Pamuk, dünya genelinde gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tarım ürünüdür. Ancak, küresel pamuk üretimi bir dizi zorlukla karşı karşıyadır, özellikle doğal afetler pamuk üretimini önde gelen üretici ülkelerde olumsuz etkilemekte. Türkiye, bu sektörde güçlü bir oyuncu olarak öne çıkmakta, ancak 2023 itibariyle pamuk ekimi belirli bölgelerde azalmış durumda. CropMap gibi tarımsal istihbarat teknolojileri pamuk üretimine dair verileri toplayarak politika yapıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olurken, aynı zamanda mahsul sınıflandırmasını daha hassas hale getirir.

31 Ekim 2023
Tarıma Zararlı Böcekler ve Haşereler: Türleri, Etkileri ve Doğal Mücadele Yöntemleri
Tarıma Zararlı Böcekler ve Haşereler: Türleri, Etkileri ve Doğal Mücadele Yöntemleri

Bu yazı tarıma zararlı böceklerin ürün kalitesini ve verimini nasıl etkilediğini açıklıyor. Teknolojinin zararlı böceklerle mücadeleye nasıl destek olduğunu ve iklim değişikliğinin bu mücadeleyi nasıl etkilediğini tartışıyor. Gelecekte, sürdürülebilir tarım için organik yöntemlere ve dijital teknolojilere odaklanmanın gerekliliğini vurguluyor.

21 Ağustos 2023